Επιτυχημένη διεξαγωγή προγράμματος BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2

Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 η HENC σε συνεργασία με το The Welding Institute (TWI) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις της , για δεύτερη φορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 2. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πάνω στον κρίσιμο τομέα των βαφών…