Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας στη Συγκόλληση και Κοπή

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ως μια εταιρία που εξειδικεύεται στο τομέα των συγκολλήσεων και των κοπών, διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας στη Συγκόλληση και Κοπή, το οποίο αφορά στην προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που υπάρχουν στις διεργασίες αυτές. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά…